SİTE YÖNETİMİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SİTE YÖNETİMİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

GOLDCİTY 607 ADA 1 PARSEL SİTE YÖNETİMİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MEKTUBU

 

 

Sayın Ev Sahibimiz:

Goldcity 607 Ada 1 parsel kat malikleri Genel Kurul Toplantısı 16.03.2018 tarihinde, saat 11.00 ‘de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde yapılacaktır.

 

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 23.03.2018 günü, aynı saat’ 11.00 de Kargıcak Mah Aydoğan Sokak No:21/A Goldcity Alanya/Antalya adresinde aynı gündemle yapılacaktır.

 

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.
 3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 4. Mevcut Site Yönetiminin 2017 yılına ilişkin raporunun ve müzakeresi ve yöneticinin ibrası
 5. 2017 yılı gelir gider hesaplarının okunması ve ibrası
 6. 2017 yılına ilişkin denetçi raporunun okunması ve ibrası
 7. Mevcut yönetici ve denetçinin ayrı ayrı ibrası
 8. Site Yöneticisi ve Denetçinin seçilmesi yetkilendirilmesi
 9. Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Görüşmeye Açılması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.
 10. Yeni faaliyet dönemi içinde Yönetim hizmetlerinin profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetici ye yetki verilmesi.
 11. Dilek ve Temenniler.
 12. Kapanış.

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

GOLDCİTY 607  ADA 1 PARSEL SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

Sitemizin 16.03.2018 & 23.03.2018 tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile …………… ………….. …………… …… …………… ………… vekil olarak tayin ettim.

 

…………….. nolu kat maliki Adı Soyadı: İmza