Ev sahiplerinin Dikkatine

Değerli Ev sahiplerimiz

 

Bildiğiniz gibi Goldcity bünyesinde bulunan birçok ev sahibi konutlarını bizzat kendileri kullanmamakta ve kendileri ya da çeşitli kişi ve firmalar aracılığı ile kısa ve uzun süreli kiralama işlemleri yapmaktadır.  Bu durum nedeni ile Goldcity bünyesinde zaman zaman istenmeyen ve ev sahiplerini de rahatsız eden olaylar yaşanmaktadır. Özellikle güvenlik ve giriş kontrollerinin sağlanması güçleşmekte, ünitelerde kimlerin konakladığı bilinememekte, iki kişilik bir ünite de zaman zaman 7-8 kişinin de konakladığı durumlarla karşılaşılmaktadır.  Bu nedenle ilgili kurumlardan gelen direktifler ve yasal zorunluluklar gereği Goldcity bünyesinde güvenliğin sağlanması, Goldcity hizmet kalitesinin korunması ve ev sahiplerinin menfaatleri düşünülerek aşağıda sayılan bazı uygulamaların hayata geçirilmesine gerek duyulmuştur.

 

Buna göre:

  • Ev sahiplerinin güvenliği amacı ile ev sahipleri adına üniteleri kiraya veren kişi ve firmalardan kendileri adına bizzat ev sahibi tarafından düzenlenmiş içeriğinde sahibi bulunduğu ünitenin kendisi adına kısa ve uzun süreli olarak dilediği kişilere kiraya vermeye, kira bedelini tahsil etmeye, bu kiralamalar nedeni ile doğacak her konudaki tüm sorumluluğun ev sahibine ait olduğunu içeren bir yetki belgesi veya sözleşme istenecektir. Bu tür bir yetki belgesi veya sözleşmesi olmayan kişilerin Goldcity bünyesinde faaliyet göstermelerine ve Goldcity’e girişlerine izin verilmeyecektir.
  • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği günübirlik kiralanan evlerde konaklayanlar da, diğer konaklama tesisleri gibi konaklayan kişilerin tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadır. Bu kuralın uygulanmasından site yönetimleri de sorumlu tutulmuştur. Bu kural gereği ev sahiplerinin kendileri hariç olmak üzere, kiralama yolu ile veya misafir olarak Goldcity bünyesine giriş yapacak ve ünitede konaklayacak kişilerin eksiksiz olarak tümünün, girişte kimlik bilgileri talep edilecektir. Kimlik bilgilerini vermeyen kişilerin girişine izin verilmeyecektir. Girişte kimlik bildirimi yapmadıkları tespit edilen kişilerin belirlenmesi halinde bu kişiler ve ünite gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili kolluk kuvvetlerine ihbar edilecektir.
  • Üniteleri ev sahiplerinden uzun süreliğine kiralayan kiracıların aynı üniteyi kendisi dışında ve ev sahibinin bilgisi dışında üçüncü kişilere kısa süreli olarak alt kiralama yoluyla kiraya vermesi yasal gereklilikleri bulunan bir uygulamadır. Kira sözleşmesinde bu konuda kiracının ayrıca ev sahibi tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Sözleşmesinde bu yetki bulunmayan kiracıların; kiraladığı ünitelerde yaptığı kısa ya da uzun süreli alt kiralama eylemlerinde ünite sahibinin onayı istenecektir. Ünite sahibinin yazılı onayı olmaksızın alt kiracıların ünitelere girişine bundan böyle izin verilmeyecektir. 
  • Ünitelerin ve ev sahiplerinin güvenliği ve istenmeyen bazı olayların yaşanmaması amacı ile amacıyla ünitelere tamir, bakım, temizlik vs. sebeplerle dışarıdan hizmet vermek üzere gelen kişilerin denetimi daha sıkı yapılacaktır. Bu kişiler ancak ev sahibinin sorumluluğun kendisinde olduğuna dair onayı ve giriş yapacak kişinin kimlik bilgilerinin güvenliğe verilmesi koşulu ile içeri alınacak ve kendisine bir kart verilerek çıkışlarında tekrar kontrol edilecektir. 

Goldcity bünyesinde tamamen ev sahiplerinin huzuru ve memnuniyeti ile mevcut yasal düzenlemeler karşısında mağduriyet yaşanmaması için alınan bu tedbirlerin uygulanmasında tüm ev sahiplerimizin yardımcı olacağına inanıyoruz.