2023 YILINDA ADALARDA GENEL KURUL TOPLANTILARIN TARİHLERİ

ADA/ LAND / УЧАСТОК

TARİH VE SAAT / DATE AND TIME /ДАТА И ВРЕМЯ

420 / 253 A

175

 10.03.2023/17.03.2023 11:00 GOLDCITY

11.03. 2023/ 18.03. 2023  11:00   GOLDCITY

176

24.03.2023 / 31.03.2023 11:00  GOLDCITY

179

01.04.2023  15:00 / 08.04.2023 11:00 GOLDCITY

313

 

180

WAS HELD ON 15.02.2023

181

WAS HELD ON 15.02.2023

185

11.03.2023 /18.03.2023   11:020  GOLDCITY

187

24.03.2023/31.03.2023   14:00 GOLDCITY 

187-20

 01.04.2023/08.04.2023  14:00 GOLDCITY

188

24.03.2023 / 31.03.2023   12:00 GOLDCITY 

 

 

 

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama.

2. Divan Heyetinin teşkili ve saygı duruşu.

3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4. Mevcut Site Yönetiminin 2021 yılına ilişkin raporunun ve müzakeresi ve ibrası

5. 2021 yılı gelir gider hesaplarının okunması ve ibrası

6. 2021 yılına ilişkin denetçi raporunun okunması ve ibrası

7. Mevcut yönetici ve denetçinin ayrı ayrı ibrası

8. Site Yöneticisi ve Denetçinin seçilmesi yetkilendirilmesi

9. Gelecek Dönem Bütçesinin (İşletme Projesi) Okunması, Görüşmeye Açılması, Uygulanacak bütçenin karara bağlanması.

10. Yeni faaliyet dönemi içinde Yönetim hizmetlerinin profesyonel kişi veya kuruluşlara devri konusunda yönetici ye yetki verilmesi.

11. Dilek ve Temenniler.

12.  Kapanış.